Yılmaz Kurşun

Superintendents

yılmaz.kursun@boun.edu.tr

0212 3596604
Interest Areas: 

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi