PHYS 541

PHYS 541
İstatistik Mekanik I
Credits: 
4
Termodinamiğin kanunları ve uygulamaları. Klasik kinetik kuramı ve Boltzmann denklemi. Mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik bölüşüm fonksiyonları. İdeal kuantum gazları. Katıhal, nükleer ve astrofiziğin çeşitli uygulamaları. (4+1+0) 4 AKTS 10