PHYS 532

PHYS 532
Kuantum Mekaniği II
Credits: 
4
Bağlı hal problemleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız pertürbasyon kuramları. Saçılma kuramı. Uygulamalar. Relativistik kuantum mekaniğine giriş ve yol integralleri (4+1+0) 4 ECTS 10