PHYS 531

PHYS 531
Kuantum Mekaniği I
Credits: 
4
Temel varsayımlar. Harmonik osilatör. Hidrojen atomu. Simetriler. Açısal momentum. Spin. Açısal momentumun toplanması. Özdeş parçacıklar. (4+1+0) 4 AKTS 10