PHYS 531

PHYS 531
Kuantum Mekaniği I
Credits: 
4
Varsayımlar. Harmonik osilatör. Hidrojen atomu. simetriler. Açısal momentum. Spin. Açısal momentumun eklenmesi. Özdeş parçacıklar.