PHYS 421

PHYS 421
İstatistiksel Mekanik
Credits: 
3
Termodinamiğin gözden geçirilmesi. Mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik topluluklar. Klasik ve kuantum gazlar. Uygulamalar