PHYS 411

PHYS 411
Kuantum Mekaniği I
Credits: 
3
Kuantum mekaniğinin temel varsayımları. Dalga ve matris mekaniği. Schrödinger denklemi. Yörünge açısal momentumu. Tam olarak çözülebilir bağlı durum problemleri. Bağımsız pertürbasyon teorisi ve uygulamaları. Spin açısal momentumu. Açısal momentumun eklenmesi, varyasyon yöntemleri.
Prerequisite: 
PHYS 325 ve PHYS 311