PHYS 402

PHYS 402
Elektromanyetizma II
Credits: 
3
Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, radyasyonun madde ile etkileşimi: kırılma indisinin fiziksel kökeni, Fresnel denklemleri. Radyasyon alanının çok kutuplu açılımları: elektrik dipol, manyetik dipol ve elektrik dört kutuplu radyasyon. Dalga kılavuzları ve boşluk rezonatörleri. Kırınım teorisi. Elektrodinamik, özel görelilik kuramı ve elektrik ve manyetik alanların dönüşümleri.
Prerequisite: 
PHYS 401 ya da consent