PHYS 401

PHYS 401
Elektromanyetizma I
Credits: 
3
Vektör analizi, elektrostatik problemlerin çözümü: Poisson ve Laplace denklemleri, görüntü yöntemi. Dielektrik ortamda elektrostatik, elektrostatik enerji. Elektrik akımı, sabit akımın manyetik alanı, elektromanyetik indüksiyon, maddenin manyetik özellikleri, manyetik enerji.
Prerequisite: 
PHYS 325 ve PHYS 202