PHYS 326

PHYS 326
Fizikte Matematiksel Metodlar II
Credits: 
3
Eğrisel koordinatlar ve tensör analizi. Karmaşık değişkenlerin diğer uygulamaları: konformal haritalama asimptotik yöntemleri, en dik düzgün, durağan faz, WKB yöntemi. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace, dalga ve difüzyon denklemlerini içeren sınır değer problemleri. Gruplara giriş ve grup temsilleri.
Prerequisite: 
PHYS 325