PHYS 301

PHYS 301
Klasik Mekanik I
Credits: 
3
Mekanikte kullanılan temel matematiksel araçların tekrarı. Parçacıkların dinamiği ve parçacık sistemleri, merkezi bir kuvvet altında hareket, enerji ve momentumun korunumu, katı cisim hareketinin dinamiği. Sürekli ortamlar mekaniğine giriş. Görelilik dinamiği.
Prerequisite: 
PHYS 102 ve MATH 102