Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Doçent

levent.akant@boun.edu.tr

+90 212 3596689
Interest Areas

Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

bora.akgun@boun.edu.tr

+90 212 3597600
Interest Areas

Yüksek Enerji Fiziği, Parçacık Fiziği Dedektörleri, Dedektör Okuma ve Veri Toplama Sistemleri

Doçent

askin.ankay@boun.edu.tr

+90 212 3597593
Interest Areas

Yüksek Enerji Astrofiziği; Kompakt Nesneler; Süpernova Kalıntıları

kaplanz@boun.edu.tr

+90 212 3597594
Interest Areas

Deneysel Katı Hal Fiziği; Temel Fizik Laboratuvarları Eğitmeni

Doktor Öğretim Üyesi

aslan@boun.edu.tr

+90 212 359 7083
Interest Areas

Deneysel Yoğun Madde Fiziği; Nano Ölçekli Malzemelerin Optik ve Elektriksel Özellikleri, 2B Malzemelerin Gerinim Mühendisliği, Yarı İletken Optik, Exciton Fiziği

Profesör

demirale@boun.edu.tr

+90 212 3594568
Interest Areas

Atom ve Moleküler Fizik; Katı Hal Fiziği

Doktor Öğretim Üyesi

parviz.elahi@boun.edu.tr

+90 212 3594465
Interest Areas

Yüksek güçlü fiber lazer, Raman fiber lazer, Mod kilitli fiber lazer, Doğrusal olmayan fiber optik, Fiber lazerin endüstriyel ve tıbbi uygulamaları, Optik yakalama ve görüntüleme için fiber lazer

Profesör

ercan@boun.edu.tr

+90 212 3596616
Interest Areas

Ariel-5, Exp.C, Ariel-6, EXOSAT, GINGA, ROSAT, XMM Newton, ASCA, Chandra, Suzaku, NuStar X-ışın uydularıyla düşük kütleli X-ışın ikili sistemleri, Galaksi kümeleri, Yakın Galaksilerde ve  Galaktik Süpernovaların X-ışın, Gama ışınları gözlemleri.Süpernova kalıntılarının TUG-TÜBİTAK RTT150 optik teleskobu ile  görünür bölge ve çeşitli X-ışın uydularıyla çok bant gözlemsel çalışmaları. Mega Maserların istatistiksel çok bant gözlemsel çalışmaları, Aktif Galaktik Çekirdekler X-ışın gözlemleri. Galaksi oluşumu, Dev Uydular ve uyduların evrimi hakkında teorik çalışmalar. Karanlık maddenin galaksi kümelerinde  X-ışın gözlemleriyle hesaplanması.

Doktor Öğretim Üyesi

hakan.erkol@boun.edu.tr

+90 212 3594466
Interest Areas

Medikal Fizik

Doktor Öğretim Üyesi

ilmar.gahramanov@boun.edu.tr

Interest Areas

Matematiksel fizik, süpersimetri, integrallenebilirlik

Profesör

gulmez@boun.edu.tr

+90 212 3596630
Interest Areas

Deneysel Nükleer Fizik; Yüksek Enerji Fiziği; Medikal fiziği

Profesör

naci.inci@boun.edu.tr

+90 212 3597602
Interest Areas

Deneysel Katı Hal

Nanoparçacıkların fiziği, nanoparçacıkların zaman çözümlü görüntülenmesi ve spektroskopisi, nanoparçacık katkılı polimerlerin fiziksel ve optik özelliklerinin araştırılması ve bunların sensör uygulamaları, fiber optik, optik sensörler, fotonik kristaller, optik metroloji, kuantum bilgisi, kuantum kriptografisi

Doktor Öğretim Üyesi

can.kozcaz@boun.edu.tr

+90 212 359 6891
Interest Areas

Sicim Kuramı, Matematiksel Fizik

Profesör

levent.kurnaz@boun.edu.tr

+90 212 3597279
Interest Areas

İklim bilimi ve politikaları, sürdürülebilirlik, çevresel risk analizi

Profesör

nergiz@boun.edu.tr

+90 212 3594567
Interest Areas

Teorik Fizik: Sicim ve Zar Teorileri, Verteks Operatörleri Cebri, Yang-Mills Alan Teorisi (Monopol, İnstanton ve Vorteks çözümleri)

Doktor Öğretim Üyesi

arkadas.ozakin@boun.edu.tr

Interest Areas

Yapay öğrenme, matematiksel fizik, geometrik mekanik

Profesör

ozhan.ozatay@boun.edu.tr

+90 212 3597188
Interest Areas

Deneysel Yoğun Madde Fiziği; Nanomanyetizma ve Spin Elektroniği, Nano ölçekli bellek yapıları

Profesör

erkcan.ozcan@boun.edu.tr

+90 212 3597596
Interest Areas

Deneysel Yüksek Enerji Fiziği, Küçük parçacık fiziği dedektörleri ve hızlandırıcıları

Profesör

tonguc.rador@boun.edu.tr

+90 212 3597603
Interest Areas

Teorik Yüksek Enerji Fiziği; Kozmoloji, İstatistiksel Mekanik

Profesör

semizibr@boun.edu.tr, ibrahim.semiz.fizik@gmail.com

+90 212 3597617
Interest Areas

Matematiksel Fizik, Genel Görelilik (Kara Delikler ve Kozmoloji)

Doktor Öğretim Üyesi

gizem.sengor@boun.edu.tr

+90 212 3594509
Interest Areas

kozmoloji, eğri uzayzamanlarda kuantum alan kuramı ve simetriler

Profesör

turgutte@boun.edu.tr

+90 212 3597595
Interest Areas

Matematiksel Fizik, Kuantum Alan Teorisi ve Matematiksel yönleri, Gauge teorisi, Kuantum Alan Teorisi Modellerinin Büyük-N limiti, Geometrik Kuantizasyon ve Simplektik Geometri

Profesör

burcin.unlu@gmail.com

+90 212 3596885
Interest Areas

Medikal ve Biyolojik Fizik, Fotoakustik tomografi, Diffüz optik tomografi, Biyolojik dokuda elektromanyetik ve akustik dalgaların yayılması, Medikal fizikte ters problemler, Kanser görüntüleme için akustik ve optik enstrümantasyon, Matematiksel Onkoloji

Doçent

dieter.van@boun.edu.tr

+90 212 3594468
Interest Areas

Teorik Yüksek Enerji Fiziği

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Profesör

aktas@boun.edu.tr

+90 212 3596612
Interest Areas

Deneysel Katı Hal Fiziği

Amorf ve kalkojenit ince filmlerin elektriksel ve optik karakterizasyonu

Profesör

akyuzo@boun.edu.tr

+90 212 3596570
Interest Areas

Teorik Nükleer Fizik; Fiziğin Genel İlkeleri; Kültür olarak fizik

Adjunct ve Emeritus Öğretim Üyeleri

Emeritus Profesör

arikm@boun.edu.tr

+90 212 3596615
Interest Areas

Teorik fizik

Parçacık Cebirleri ve Kuantum Grupları, ATLAS ve CAST deneyleri, Kozmoloji

Emeritus Profesör

sevgena@boun.edu.tr

+90 212 3594464
Interest Areas

Nükleer Fizik, Müzik Akustiği

Misafir Profesör

utkan@stanford.edu

Emeritus Professor

sakarlat@boun.edu.tr

+90 212 3596571
Interest Areas

Katı hal fiziği

Fiziksel elektronik, Fotonik, Amorf malzemelerde, camlarda ve polimerlerde elektriksel taşıma

Misafir Profesör

mehmet.erbudak@boun.edu.tr erbudak@phys.ethz.ch

Interest Areas

Yüzey bilimi