Yüksek Lisans Programı

The M.S. program in Physics comprises seven courses with at least 24 credits, a non-credit seminar course, and a Master's thesis. The elective courses are subject to advisor approval and may include at most two upper level undergraduate courses.

Birinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 511 Elektromanyetik Teori I
Elektrostatik ve magnetostatik. Zamana bağlı alanlar ve Maxwell denklemleri. radyasyon alanının çok kutuplu açılımı. Radyasyonun madde ile etkileşimi. Girişim ve kırınım. Dalga kılavuzları ve kovuklar. Elektromanyetizma ve görelilik. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 531 Kuantum Mekaniği I
Postulates. Harmonic oscillator. Hydrogen atom. Symmetries. Angular momentum. Spin. Addition of angular momentum. Identical particles.
4 4 10 10
PHYS 500 Fizikte Literatür Incelemesi
Denetimli okuma ve kütüphane çalışması. Bireysel ihtiyaçlara göre malzeme seçimi. Yazılı ve sözlü sunum istenir. (1+0+0) 1 AKTS 3
1 1 3 3
PHYS 501 Klasik Dinamik
Mekaniğin ilkelerinin gözden geçirilmesi. Hamilton ilkesi ve Lagrange denklemleri, korunum yasaları. En düşük eylem ilkesi. Lagrange formalizmi: Merkezi kuvvetler, katı cisim hareketi, küçük salınımlar. Hamilton hareket denklemleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jacobi teorisi. Sürekli ortamlar için Lagrange ve Hamilton denklemleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
13
13
33
33
İkinci Dönem
Kredi ECTS
-- -- Elective 3 3 7 7
PHYS 532 Kuantum Mekaniği II
Bağlı hal problemleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız tedirgeme kuramları. Saçılma kuramı. Uygulamalar. Relativistik kuantum mekaniğine giriş ve yol integralleri (4+1+0) 4 ECTS 10
4 4 10 10
PHYS 579 Lisansüstü Seminer
Saminars offered by faculty, guest speakers, and/or graduate students designed to widen students’ perspectives on specific topics of interest and to expand their range of scientific research techniques and publication ethics.
0 0 3 3
PHYS 541 Istatistik Mekanik I
Laws of thermodynamics and their applications. Classical kinetic theory and the Boltzmann equation. Microcanonical, canonical and grandcanonical partition functions. Ideal quantum gases. Various applications in solid-state, nuclear and astrophysics.
4 4 10 10
11
11
30
30
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
PHYS 690 Yüksek Lisans Tezi
Design and completion of a research project on a topic of student’s special interest under the supervision of a thesis advisor.
0 0 60 60
0
0
60
60