Yüksek Lisans Programı

The M.S. program in Physics comprises seven courses with at least 24 credits, a non-credit seminar course, and a Master's thesis. The elective courses are subject to advisor approval and may include at most two upper level undergraduate courses.

Birinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 501 Klasik Dinamik
Mekaniğin ilkelerinin gözden geçirilmesi. Hamilton ilkesi ve Lagrange denklemleri, korunum yasaları. En düşük eylem ilkesi. Lagrange formalizmi: Merkezi kuvvetler, katı cisim hareketi, küçük salınımlar. Hamilton hareket denklemleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jacobi teorisi. Sürekli ortamlar için Lagrange ve Hamilton denklemleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 511 Elektromanyetik Teori I
Elektrostatik ve magnetostatik. Zamana bağlı alanlar ve Maxwell denklemleri. radyasyon alanının çok kutuplu açılımı. Radyasyonun madde ile etkileşimi. Girişim ve kırınım. Dalga kılavuzları ve kovuklar. Elektromanyetizma ve görelilik. (4+1+0) 4 AKTS 10
4 4 10 10
PHYS 531 Kuantum Mekaniği I
Postulates. Harmonic oscillator. Hydrogen atom. Symmetries. Angular momentum. Spin. Addition of angular momentum. Identical particles.
4 4 10 10
PHYS 500 Fizikte Literatür Incelemesi
Denetimli okuma ve kütüphane çalışması. Bireysel ihtiyaçlara göre malzeme seçimi. Yazılı ve sözlü sunum istenir. (1+0+0) 1 AKTS 3
1 1 3 3
13
13
33
33
İkinci Dönem
Kredi ECTS
PHYS 541 Istatistik Mekanik I
Laws of thermodynamics and their applications. Classical kinetic theory and the Boltzmann equation. Microcanonical, canonical and grandcanonical partition functions. Ideal quantum gases. Various applications in solid-state, nuclear and astrophysics.
4 4 10 10
-- -- Elective 3 3 7 7
PHYS 532 Kuantum Mekaniği II
Bağlı hal problemleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız tedirgeme kuramları. Saçılma kuramı. Uygulamalar. Relativistik kuantum mekaniğine giriş ve yol integralleri (4+1+0) 4 ECTS 10
4 4 10 10
PHYS 579 Lisansüstü Seminer
Saminars offered by faculty, guest speakers, and/or graduate students designed to widen students’ perspectives on specific topics of interest and to expand their range of scientific research techniques and publication ethics.
0 0 3 3
11
11
30
30
Üçüncü Dönem
Kredi ECTS
PHYS 690 Yüksek Lisans Tezi
Design and completion of a research project on a topic of student’s special interest under the supervision of a thesis advisor.
0 0 60 60
0
0
60
60