Lisansüstü Programı

Fizik lisansüstü programı öğrencinin becerisini bağımsız ve özgün bir çalışmaya devam edebilecek düzeyde geliştirmesi hedefi ile hazırlanmıştır. Program çeşitli deneysel ve teorik fizik alanlarında araştırma olanakları sunar.

Bölümün yüksek lisans ve doktora programları vardır. Doktora tezinin Bilimsel Atıf Endeksinde (Science Citation Index) yer alan hakemli fizik dergilerinden birinde basılmış en az bir makale içermesi beklenmektedir

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans sonrası Doktora

Doğrudan Doktora

Son güncelleme: 31/07/2022