Haluk Beker

Emeritus Professor
Adjunct ve Emeritus Öğretim Üyeleri

bekerh@boun.edu.tr

+90 212 3594467
Interest Areas: 

Group Theory; Electrodynamics