Erdal Özdemir

Laboratuvar Sorumluları

erdal.ozdemir@boun.edu.tr

0212 3596617
Interest Areas: 

laboratuvar teknisyeni