Çift Anadal Programı

Fizik bölümü kimya, moleküler biyoloji, matematik ve felsefe bölümleri ile, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan lisans öğrencilerine çift anadal programı sunmak üzere işbirliği içindedir. Tüm mühendislik bölümleri öğrencileri de genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olmak şartıyla Fizik bölümüyle çift ana dal programına başvurabilirler. Bu öğrencilerin önceden belirlenmis bir ders listesini başarıyla tamamlayarak fizik lisans derecesine sahip olmalarını sağlar. Çift Anadal Programı danışmanları Prof. Özhan Özatay ve Prof. Teoman Turgut.

Temel dersler:

Öğrenciler şu ders kombinasyonlarından birini tamamlamak zorundadır:

– PHYS 101/102/201/202
– PHYS 121/201/202
– PHYS 101/130/201

Daha sonra alınması mecburi dersler:

– PHYS 221
– PHYS 302
– PHYS 325 (MATH için yerine 3xx, 4xx veya 5xx kodlu bir seçmeli ders alınmalıdır)
– PHYS 311/312
– PHYS 401/402
– PHYS 411/412
– PHYS 3XX, 4XX veya 5XX seçmeli ders

EE öğrencileri  PHYS 312 + PHYS 325 + PHYS secmeli yerine PHYS 391 + PHYS 392 + PHYS 462 alabilirler.

ÇAP başvuru formları
ÇAP pogramları https://fas.boun.edu.tr/tr/programlar/cift-anadal-programlari
ÇAP yönetmeliği 
http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Cift_Anadal_Programlari_Yonergesi