Can Kozçaz

Doktor Öğretim Üyesi
Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

can.kozcaz@boun.edu.tr

+90 212 359 6891
Interest Areas: 

Sicim Kuramı, Matematiksel Fizik