Ders İçerikleri

FİZİK -- Fizik Seçmeli
Credits:
3
FİZİK 101Fizik Ibaşlık
Credits:
4
Vektörler, kinematik, Newton'un hareket yasaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve korunumu, rijit cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, açısal momentum ve korunumu. (Her hafta bir laboratuvar seansı). Fizik I (3 + 1 + 2) 4 AKTS 8
FİZİK 102Fizik II
Credits:
4
Rijit cisimlerin dengesi, salınımlar, yerçekimi, akışkan statiği ve dinamiği, elastik ortamda dalgalar, termodinamik ve kinetik teoriye giriş, ses. (Her hafta bir laboratuvar seansı).Fizik II (3 + 1 + 2) 4 AKTS 8
Prerequisite:
PHYS 101
FİZİK 111, 112Genel Fizik I,II
Credits:
3
Sosyal bilimlerde öğrenciler için genel fizik. Klasik ve modern fiziğin temel prensipleri. Fizik I (3 + 1 + 0) 3 AKTS 5
FİZİK 121Mekanik ve Termodinamige Giris
Credits:
4
Vektör mekaniği, rijit cisimlerin dengesi, dönme dinamiği, salınımlar, dalgalar ve termodinamik gibi konularla ileri düzeyde öğrenciler için tasarlanan mekanik ve termodinamiğe giriş. Phys 101 veya Phys 102 veya Phys 130 almış olan öğrencilere teklif edilmez.(3 + 1 + 2) 4 AKTS 8
FİZİK 125Fizikte Heaplama Yöntemleri
Credits:
1
Temel fonksiyonların özellikleri; Özel argümanlarda grafikleri ve değerleri. Bilimsel problemlerde kullanılan açılımlar ve yaklaşım teknikleri. Koordinat sistemleri; temel geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri. (1 + 1 + 0) 1 AKTS 2.
FİZİK 130Termodinamik Dalgalar, Optik ve Modern Fizik
Credits:
4
Introduction to thermodynamics, oscillations, waves, interference and diffraction, gratings and spectra, quantization of energy and wave behaviour of particles. No cuncurrent credit with Phys 102, or Phys 121, or Phys 202.
Prerequisite:
PHYS 101
FİZİK 136Rapor Yazımı ve Hesaplamaya Giriş
Credits:
1
LATEX and MATLAB basics.(0+0+2) 1 ECTS 2
FİZİK 142Modern Fizikte Temel Fikirler
Credits:
1
Stern-Gerlach filters: probability amplitudes and probabilities for various outcomes. Compatible and incompatible observables. Resolving power and uncertainly. Filtering signals spatially (temporally) and uncertainties in resolving their wavelengths (frequencies) Uncertainty principle and the stability of hydrogen atom. Concept of simultaneity in specail relativity and applications.
FİZİK 150Bilgi ve Entropi
Credits:
3
This course explores the ultimate limits to communication and computation with an emphasis on the physical nature of information and information processing. Topics include: Information and computation, digital signals, codes and compression, algorithmic information, noise, probability, error correction, reversible and irreversible operations, physics of computation, Shannon entropy. The concept of entropy applied to channel capacity and to the second law of thermodynamics, and energy and temperature of physical systems are handled using the principle of maximum entropy.
FİZİK 177 ADinamik Sistemler ve Olasılığa Hesaplamalı bir Giriş
From Physical to Mathematical Models; Collisions of elastic and inelastic balls; iterative function systems and fractals; mathematical features of fractals, their visualization through simulations; simulating randomness, analyzing distributions through histograms; random number generators and their statistical performance analysis; simple maps with complex behaviour; (logistic map and others) examples exhibiting chaotic behaviour; their simulation and analysis.
FİZİK 180Evreni tanımak
Credits:
3
Solar system: planets and the Sun, Milkyway. Other galaxies and the Hubble’s law. Bigbang. Inflation. The first few minutes, primordial nucleosynthesis. Cosmic Microwave Background (CMB) radiation. Life cycle of stars. Death of stars, supernovae. Brown dwarfs, white dwarfs. Neutron stars, concepts of general relativity, black holes, gamma ray bursts. Hawking radiation and evaporation of black holes. Dark matter and dark energy. The future of the universe.
FİZİK 197Fizikte Analitik Yöntemler
Credits:
3
Temel fonksiyonların özellikleri; Özel argümanlarda grafikleri ve değerleri. Bilimsel problemlerde kullanılan açılımlar ve yaklaşım teknikleri. Koordinat sistemleri, temel geometrik nesnelerin alanları ve hacimleri. Uzay ve Zaman Çevirileri Cebiri. İki ve üç boyutta rotasyonlar. Galilei ve Lorentz dönüşümleri ve jeneratörleri. Clifford cebiri ve Pauli Spin matrislerine giriş. (3 + 2 + 0) 3 AKTS 6
FİZİK 198Fizikte Sayısal Yöntemler 
Credits:
3
Yaklaşık hesaplamalar. Hatalar ve yuvarlama. Fonksiyonların sayısal yaklaşımları. Sayısal farklılaşma ve entegrasyon. Monte Carlo yöntemleri. Rastgele numaralar. (3 + 2 + 0) 3 AKTS 6
FİZİK 201FİZİK III
Credits:
4
Yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektrostatik potansiyel, kapasitans, akım ve direnç elektromotor kuvvet ve devreleri, manyetik alan, Ampére yasası, Faraday yasası, indüktans, maddenin manyetik özellikleri. (Her hafta bir laboratuvar seansı.) Fizik III (3 + 1 + 2) 4 AKTS 6
Prerequisite:
PHYS 101, PHYS 121
FİZİK 202Fizik IV
Credits:
4
Elektromanyetik salınımlar, AC devreleri. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, ışık ve yayılımı, yansıma, kırılma, geometrik optikler, girişim ve kırınım, ızgaralar ve spektrumlar, polarizasyon, elektromanyetik radyasyonun parçacık benzeri özellikleri: fotonlar, Bohr modeli ve hidrojen atomunun spektrumu. Fizik IV (3 + 1 + 2) 4 AKTS 6
Prerequisite:
PHYS 201
FİZİK 205Evreni Keşfetmek I
Credits:
3
Bilimsel olmayan öğrenciler için ağırlıklı olarak görsel karakterli (slaytlar ve bazı videolar) bir anket kursu. Matematik veya bilim geçmişine gerek yok. Kozmosun içeriği ve boyutları. Eski astronomi. Bilimsel devrim İç gezegenler: Dünya, Ay, Merkür, Mars, Venüs. Gaz devleri: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Uydular ve dev gezegenlerin halkaları. Plüton. Asteroit kuşağı. Kuyruklu. Güneş sisteminin kökeni.(3+1+0) 3 AKTS 5
FİZİK 206 Evreni Keşfetmek II
Credits:
3
Bilimsel olmayan öğrenciler için ağırlıklı olarak görsel karakterli (slaytlar ve bazı videolar) bir anket kursu. Matematik veya bilim geçmişine gerek yok. Kozmosun içeriği ve boyutları. Güneş. Güneş enerjisi. Yıldız gözlemleri. Çift yıldız. Yıldızların sınıflandırılması. Yıldızların doğuşu ve evrimi. Yıldızların ölümü: Beyaz cüceler, novalar, süpernovalar, nötron yıldızları, kara delikler. Samanyolu, galaksiler ve evrenin genişlemesi. Büyük patlama. Uzay araştırması. Mekanın ticarileşmesi. Uzayda gelecekteki yaşam. Uzay yolculuğu. SETI: Dünya dışı zeka araştırması (3 + 1 + 0) 3 AKTS 5
FİZİK 212 Fizikçiler için Elektroteknoloji
Credits:
1
Elektrik enerjisi uygulamalarında kullanılan temel ekipman ve makinelere kalitatif bir yaklaşım: Elektrik kontakları ve anahtarlama, manyetik devreler, röleler ve kontaktörler, transformatörler, Dc jeneratörler ve motorlar, indüksiyon ve senkron makineler. Elektrikli makinelerin karakteristikleri ve kontrolü. ((1 + 1 + 0) 1 AKTS 2
FİZİK 221Maddenin Isıl Özellikleri
Credits:
3
Olasılık teorisinin elemanları, Bernoulli, Poisson ve Gauss olasılık olasılık dağılımları. Rastgele yürüyüş ve difüzyon. Isıl hareket, kristallerde ve gazlarda enerjinin moleküler dağılımı, sıcaklığın tanımı ve Boltzmann faktörü, ısıl dengenin istatistiksel karakterizasyonu, entropi. Entropi ve ısı: Termodinamiğin ikinci yasası. Karışım entropisi. Açık sistemler ve serbest enerji minimum prensipleri. Denge koşullarının uygulamaları: Clausius-Clapeyron denklemi, Raoult yasası, Henry yasası, Osmotik baskı. İç serbestlik derecesine sahip ideal gazlar. Termodinamiğin üçüncü yasası. (3 + 2 + 0) 3 AKTS 5
Prerequisite:
PHYS 102
FİZİK 225 Yeryüzü Bilimine Giriş I
Maddeler ve Mineraller. Rocks. Ayrışma, toprak ve kütle kaybı. Akan su ve yeraltı suyu. Buzullar, çöller ve rüzgar. Levha tektoniği. Depremler ve Dünya'nın içi. Volkanlar ve diğer magmatik faaliyetler. Crustal deformasyon ve dağ yapımı. Jeolojik zaman Dünya'nın jeolojik zaman içindeki evrimi (3 + 1 + 0) 3 AKTS 6
FİZİK 226 Yeryüzü Bilimine Giriş II
Okyanus tabanı. Okyanus suyu ve okyanus hayatı. Dinamik okyanus Atmosfer: Nem, bulutlar, yağış, hava basıncı ve rüzgar. Hava desenleri ve şiddetli fırtınalar. Dünya iklimleri ve küresel iklim değişikliği. Modern astronominin kökenleri. Güneş sistemimiz. Işık, astronomik gözlemler ve Güneş. Güneş Sistemimizin Ötesinde (3 + 1 + 0) 3 AKTS 6
FİZİK 290 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları
Credits:
3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar sistemleri, çevre birimlerinin ve grafiksel kullanıcı arayüzlerinin kullanımı, bilimsel kelime işlem (WORD, WORD PERFECT veya LATEX ile), tablolama, elektronik tablolar (EXCEL veya PARADOX ile), grafik sunumlar hakkında bilgi vermektir. bu olanakların basit fiziksel problemlere uygulanması, elektronik posta ve bilgi alma sistemleri (Bitnet, İnternet), programlama esasları. (2 + 2 + 2) 3 AKTS 6
PHYS 301Klasik Mekanik I
Credits:
3
Review of basic mathematical tools used in mechanics. Dynamics of particles and systems of particles, motion under a central force, conservation of energy and momentum, dynamics of rigid body motion. Introduction to the mechanics of continua. Relativistic dynamics.
Prerequisite:
PHYS 102 and MATH 152.
PHYS 302Klasik Mekanik II
Credits:
3
Review of conservation principles, oscillations in one dimension, damped forced oscillations, non-linear oscillations and introduction to classical perturbation theory. Oscillations in more than one dimension: coupled oscillations, normal modes and coordinates. Introduction to analytical mechanics. Lagrange and Hamilton’s equations, conservation principles. Small oscillations, selected applications. Canonical transformations.
Prerequisite:
PHYS 301 or CE 241 and MATH 251. (Waived for double major students upon consent of the instructor)
PHYS 311Modern Fizik I
Credits:
3
The aim of the course is to expose students to the basic idea of relativity, quantum physics and to the wide range of applications of these ideas. A survey of applications include the structure of atoms, molecules and nuclei, radioactivity and nuclear reactions, elementary particles, solid-state physics, astrophysics and cosmology. Emphasis on understanding physics of quantal phenomena and on order of magnitude estimates rather than formalism.
PHYS 312Modern Fizik II
Credits:
3
The aim of the course is to expose students to the basic idea of relativity, quantum physics and to the wide range of applications of these ideas. A survey of applications include the structure of atoms, molecules and nuclei, radioactivity and nuclear reactions, elementary particles, solid-state physics, astrophysics and cosmology. Emphasis on understanding physics of quantal phenomena and on order of magnitude estimates rather than formalism.
Prerequisite:
PHYS 202 for PHYS 311 and PHYS 311 for PHYS 312.
PHYS 325Fizikte Matematiksel Metodlar I
Credits:
3
Infinite series, ordinary differential equations: solutions in closed form, power series solutions, special functions. Functions of a complex variable: calculus of residues, contour integration, contour integral representations of special functions. Linear vector spaces: vectors and matrices, the eigenvalue program. Abstract formulation of vector spaces: function spaces, expansions in orthogonal bases, The Dirac delta function, integral transforms.
PHYS 325Math. Meth.of Phys.I
Credits:
3
Infinite series, ordinary differential equations: solutions in closed form, power series solutions, special functions. Functions of a complex variable: calculus of residues, contour integration, contour integral representations of special functions. Linear vector spaces: vectors and matrices, the eigenvalue program. Abstract formulation of vector spaces: function spaces, expansions in orthogonal bases, The Dirac delta function, integral transforms.
PHYS 326Fizikte Matematiksel Metodlar I
Credits:
3
Curvilinear coordinates and tensor analysis. Further applications of complex variables: conformal mapping asymptotic methods, steepest decent, stationary phase, WKB method. Partial differential equations: boundary value problems involving the Laplace, wave and diffusion equations. Introduction to groups and group representations.
Prerequisite:
PHYS 325
PHYS 331Fizikçiler Icin Elektronik I
Credits:
3
A treatment of the fundamental concepts of electronic circuits and circuit components to provide an adequate understanding of electronic techniques used in modern instrumentation and experimental physics: diode and transistor characteristics, transistor biasing and thermal stabilization. Small and large signal low frequency transistor models transistor amplifier circuits, field-effect transistors. Integrated circuits-operational amplifiers, feedback amplifiers and oscillators. Impedance matching. Large signal amplifiers, rectifiers and filters. (One laboratory session every week)
PHYS 380Elektromanyetik Işımaya Giriş
Credits:
3
Review of Maxwell's equations, and derivation of their differential form. Importance of continuity equation and displacement current. Derivation of EM wave equation in vacuum, simple solutions and their basic properties, including Poynting's vector etc. Interaction of radiation with matter, physical basis of the index of refraction. Boundary conditions and simple discussion of reflection and refraction of EM waves from conductors and insulators.
PHYS 390 Computer Assisted Data Analysis in Physics
Credits:
3
Review of program and data strucrures in a strucrured programming language. Processing large volumes of data with computers and collection of statistics. Measures of central tendency and dispersion. Moment generating functions, Poisson and Bernoilli processes and hypothesis testing. Variance analysis. Least squares, maximum likely hood, and Bayes analysis. Error analysis and propagation. Monte Carlo simulation and its applications. Case studies, laboratory exercises, and projects on the computer, supporting topics covered in lectures. (2+1+2) 3
Prerequisite:
MATH 202 and computer literacy (PHYS 290 or CMPE 150 or consent of instructor).
PHYS 391Physical Electronics I
Credits:
3
Electron ballistics and applications, electron emission (field, thermal and photoelectric.) Energy levels and energy bands. Conduction in metals and semiconductors. Electron statistics, Shottky barriers, p-n junctions and applications. Bipolar, field-effect and metal-oxide -semiconductor (MOS) transistors. Photoelectric devices. Negative resistance devices. (3+2+0) 3
Prerequisite:
PHYS 202 and MATH 201.
PHYS 392Physical Electronics II
Credits:
3
Basic principles pertaining to the operation and characteristics of electron devices: Electron ballistics and applications, electron emission (field, thermal and photoelectric.) Energy levels and energy bands. Conduction in metals and semiconductors. Electron statistics, Shottky barriers, p-n junctions and applications. Bipolar, field-effect and metal-oxide -semiconductor (MOS) transistors. Photoelectric devices. Negative resistance devices.(3+2+0) 3
Prerequisite:
PHYS 202 and MATH 201.
PHYS 401Elektromanyetizma I
Credits:
3
Vector analysis, solution of electrostatic problems: Poissons’s and Laplace’s equations, method of images. Electrostatics in dielectric media, electrostatic energy. Electric current, magnetic field of steady current, electromagnetic induction, magnetic properties of matter, magnetic energy.
Prerequisite:
MATH/PHYS 325 and PHYS 202
PHYS 402Elektromanyetizma II
Credits:
3
Maxwell’s equations, electromagnetic waves, interaction of radiation with matter: the physical origin of the refractive index, Fresnel’s equations. Multipole expansions of the radiation field: electric dipole, magnetic dipole and electric quadrupole radiation. Waveguides and cavity resonators. Theory of diffraction. Electrodynamics, special theory of relativity and transformations of the electric and magnetic fields.
Prerequisite:
PHYS 401 or consent of the instructor.
PHYS 407İleri Kuantum Fiziği I
Credits:
3
Fundamental concepts of relativity and quantum physics and their applications to the structure of single and multielectron atoms. Introduction to mathematical foundations of quantum physics. Emphasis on understanding quintal phenomena and order of magnitude estimates. Cannot be taken for credit in addition to PHYS 311.
Prerequisite:
PHYS 202
PHYS 408 İleri Kuantum Fiziği II
Credits:
3
Continuation of PHYS 407 involving applications of relativity and quantum physics to molecules, nuclei, radioactivity and nuclear reactions elementary particles, condensed matter physics, astrophysics and cosmology. Cannot be taken for credit in addition to PHYS 312.
Prerequisite:
PHYS 407 or consent of the instructor.
PHYS 411Kuantum Mekaniği I
Credits:
3
Basic postulates of quantum mechanics. Wave and matrix mechanics. The Schrödinger equation. Orbital angular momentum. Exactly soluble bound state problems. The independent perturbation theory and applications. Spin angular momentum. Addition of angular momenta, variational methods.
Prerequisite:
MATH/PHYS 325 and PHYS 311
PHYS 412Kuantum Mekaniği II
Credits:
3
Time dependent perturbation theory and applications. Scattering theory. Born approximation, partial waves, phase shifts and cross sections. Spin dependent scattering amplitudes. Introduction to relativistic quantum mechanics.
Prerequisite:
PHYS 411 or consent of the instructor
PHYS 421İstatistiksel Mekanik
Credits:
3
Review of thermodynamics. Microcanonical, canonical and grand canonical ensembles. Classical and quantum gases. Applications.
PHYS 422İstatistik Mekanik ve Çok Cisim Kuramına Giriş
Credits:
3
Review and further study of the properties of quantum gases. Second quantization. Fluctuations and the fluctuation-dissipation theorem. Interacting Bose and Fermi systems. Superfluidity and super conductivity. Introduction to many body theory, Feynman and Goldstone diagrams. Selected applications in nuclear and solid-state physics.
Prerequisite:
PHYS 311 or 407
PHYS 442Deneysel Fizik I
Credits:
4
Experiments illustrative of basic experimental techniques in modern physics such as photoelectric effect, charge to mass ratio of the electron, scattering, Cavendish torsion balance, study of counting statistics, x-ray scattering, radioactivity, quantization of atomic energy levels. Furthermore, quick review of data analysis: statistics, probability distributions, least squares method, Chi-square test. (2+0+4) 4
Prerequisite:
PHYS 311 or 407
PHYS 443Deneysel Fizik II
Credits:
4
Continuation of Phys 442 Experimental Physics I. Hall effect in semiconductors, gamma-ray attenuation, laser applications, Na-doublet wavelength separation, Fabry-Perot interferometer, coherence length, diffraction of matter waves, Stefan Boltzman law and other modern physics experiments. A quick review of computers, programming, internet, vacuum techniques, particle accelerators, passage of radiation through matter and radiation safety.
Prerequisite:
PHYS 442 or consent of the instructor.
PHYS 445Observational Astronomy
Credits:
3
Principles of Applications of the telescope, prism spectrometer, grating spectrograph, Michelson-Morley, Fabry-Perot interferometers in astronomy and astrophysics.(3+0+0) 3
Prerequisite:
PHYS 345.
PHYS 446Computational Astronomy
Credits:
3
Computational methods used in astronomy. Study of celestial charts and atlases, as well as the analysis of astronomical data, use of computer programs on these subjects.(3+2+0) 3
Prerequisite:
PHYS 345.
PHYS 447History of Astronomy
Credits:
3
Study of some general astrophysics package programs and observational individual source spectra. (3+2+0) 3
Prerequisite:
PHYS 346.
PHYS 448History of Astronomy
Credits:
3
History of astronomy from ancient times to the present day, astronomy in ancient Babylonia and Egypt, ancient Greek astronomy, the heliocentric theory of Aristarchus, the geocentric theory of Ptolemy, astronomy in Islam, the heliocentric theory of copernicus, the work of Tycho Brahe, Kepler, Galileo and Huygens, Newton's laws of motion and universal gravitation, measuremant of the velocity of light by Romer, Laplace's celestial mechanics, the beginning of astrophysics in the theories and observations of modern physics, the discoveries and theories of modern astronomy.(3+2+0) 3
Prerequisite:
PHYS 202 or consent of instructor.
PHYS 449Cosmic X-Ray Astronomy
Credits:
3
Galactic and extra-galactic x-ray sources. Instrumentation, X-ray emission mechanisms, and the spectra of X-ray sources. (3+2+0) 3
Prerequisite:
PHYS 346.
PHYS 452Atomic and Molecular Physics
Credits:
3
Hydrogen atom and its spectrum. Many electron atoms. Hartree theory, Thomas-Fermi theory. Electron correlations. Interaction of atoms with static electric and magnetic fields and with electromagnetic radiation. Hyperfine structure. Exotic atoms. Rydberg atoms. Structure of molecules. Molecular spectroscopy (3+2+0) 3 ECTS 6
Prerequisite:
PHYS 411.
PHYS 455Computational Physics
Credits:
3
A broad overview of numerical methods for solving all major problems in physics, including linear and nonlinear equations: Newton’s method, least-square problems and modelling, polynomial and spline interpolations, numerical differentiations, the Runge-Kutta method, numerical quadrature, probability distributions and random number generations, and the Monte Carlo method. Application of these methods to problems such as body problems, semiclassical quantization of molecular vibration, and the Ising model. Prerequisites: Consent of the instructor. (3+1+0) 3 ECTS 6
PHYS 456Modern Optics
Credits:
3
Maxwell's equations. Plane and spherical waves. Polarization. Crystal optics, propagation of light in anisotropic media. Optical activity. Interference. Fraunhofer and Fresnel diffraction. Fourier optics.(3+2+0) 3 ECTS 6
Prerequisite:
PHYS 311, PHYS 401 or PHYS 380.
PHYS 458Quantum Electronics
Credits:
3
Generation, manipulation, propagation, and application of coherent radiation. Fundamental processes in lasers and masers. The basic theory of interaction of electromagnetic radiation with resonant atomic transitions. Laser oscillations, Raman effect, and non-linear optics. Light modulation, introduction to quantum noise theory.(3+2+0) 3 ECTS 6
Prerequisite:
Consent of the instructor.
PHYS 462Solid State Physics
Credits:
3
Crystal structure, electron gas, band theory, electronic conductivity, semiconductors, superconductivity, magnetic properties of matter. (3+2+0) 3 ECTS 6
Prerequisite:
Consent of the instructor.
PHYS 466Nuclear Physics
Credits:
3
Nuclear structure: liquid drop model, simple shell model, rotational and vibrational nuclei. Natural and artificial radioactivity, alpha, beta and gamma radiation. Nuclear reactions and cross-sections. Optical model, compound nucleus reactions, direct reactions. Heavy ion reactions. Fission.(3+2+0) 3 ECTS 6
Prerequisite:
PHYS 411 or PHYS 312.
PHYS 472Elementary Particle Physics
Credits:
3
Classification of elementary particles. Particle scattering and decay. Conservation principles. Particle interactions and resonances. Parity and CP violation, quark model, unification of weak and electromagnetic interactions.(3+2+0) 3 ECTS 6
Prerequisite:
PHYS 411
PHYS 480-490, 493-499 Selected Topics in Physics I, II
Credits:
3
Study of selected topics in physics not covered in other courses at undergraduate level. (3+0+0) 3 ECTS 6
PHYS 491, 492Introduction to Research in Physics I, II
Credits:
3
Literature search for a specified research topic, preferably involving the study of relevant articles in international research journals. Attempt to make an independent experimental or theoretical contribution to the topics.(3+2+0) 3 ECTS 6
PHYS 500Fizikte Literatür Incelemesi
Credits:
1
Denetimli okuma ve kütüphane çalışması. Bireysel ihtiyaçlara göre malzeme seçimi. Yazılı ve sözlü sunum istenir. (1+0+0) 1 AKTS 3
PHYS 501Klasik Dinamik
Credits:
4
Mekaniğin ilkelerinin gözden geçirilmesi. Hamilton ilkesi ve Lagrange denklemleri, korunum yasaları. En düşük eylem ilkesi. Lagrange formalizmi: Merkezi kuvvetler, katı cisim hareketi, küçük salınımlar. Hamilton hareket denklemleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jacobi teorisi. Sürekli ortamlar için Lagrange ve Hamilton denklemleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 511Elektromanyetik Teori I
Credits:
4
Elektrostatik ve magnetostatik. Zamana bağlı alanlar ve Maxwell denklemleri. radyasyon alanının çok kutuplu açılımı. Radyasyonun madde ile etkileşimi. Girişim ve kırınım. Dalga kılavuzları ve kovuklar. Elektromanyetizma ve görelilik. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 512Elektromanyetik Teori II
Credits:
4
PHYS 511’de ele alınan bazı konuların biraz daha ayrıntılandırılması. Yüklü parçacıkların harici elektromanyetik alanlardaki dinamiği. Hareketli yüklerin radyasyonu, Lienard-Wiechert potansiyelleri. Elektromanyetik dalgaların saçılması. Cherenkov radyasyonu, Bremsstrahlung. Vektör kutuplu alanlar. Elektromanyetik çalkantılar. Radyasyon sönümlenmesi (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 521Fizikte Matematiksel Metodlar I
Credits:
4
Reel bir değişkenin fonksiyonları. Kompleks bir değişkenin fonksiyonları. Matris cebiri. Reel eksende diferansiyel denklemler. Lineer vektör uzayları. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 522 Fizikte Matematiksel Metodlar II
Credits:
4
Kompleks düzlemde diferansiyel denklemler. Varyasyonlar hesabı. Eğrisel koordinatlarda diferansiyel operatörler. Kısmi diferansiyel denklemler. Grup teorisi. Spektrum üreten cebirler ve Sturm-Liouville sistemleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 525 Genel Rölativiteye Giriş
Credits:
4
Kinematik, dinamik, ve özel göreliliğin dört boyutlu formülasyonu. Eşdeğerlik ilkesi, klasik diferansiyel geometriye giriş. Einstein denklemleri ve basit uygulamaları. Big Bang kozmoloji ve Enflasyon teorilerine giriş. Beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 531 Kuantum Mekaniği I
Credits:
4
Temel varsayımlar. Harmonik osilatör. Hidrojen atomu. Simetriler. Açısal momentum. Spin. Açısal momentumun toplanması. Özdeş parçacıklar. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 532 Kuantum Mekaniği II
Credits:
4
Bağlı hal problemleri. Yaklaşıklık yöntemleri. Zamana bağlı ve zamandan bağımsız tedirgeme kuramları. Saçılma kuramı. Uygulamalar. Relativistik kuantum mekaniğine giriş ve yol integralleri. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 541 İstatistik Mekanik I
Credits:
4
Termodinamiğin kanunları ve uygulamaları. Klasik kinetik kuramı ve Boltzmann denklemi. Mikrokanonik, kanonik ve büyük kanonik bölüşüm fonksiyonları. İdeal kuantum gazları. Katıhal, nükleer ve astrofiziğin çeşitli uygulamaları. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 542 İstatistik Mekanik II
Credits:
4
İdeal olmayan klasik ve kuantum gazlar için öbek açılımı, virial katsayılar, faz geçişleri, manyetizma. İki boyutta Ising modeli. Kritik olaylara giriş. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 546 Polimerler
Credits:
4
Moleküler yapıları açısından polimer özellikleri. Makromoleküllerin molekül ağırlıkları ve şekillenimi. Uzun zincirli moleküllerin istatistiksel termodinamiği. Elastik ve viskoelastik şekil değiştirmeler. Polimerlerin elektriksel ve optik özellikleri.AKTS 10
PHYS 551 Deneysel Fizik I
Credits:
4
Modern fiziğin gelişiminde temel laboratuvar deneyleri. Deney düzeneklerinin ve veri toplama araçlarının tasarlanması ve inşası. (2+0+4) 4 AKTS 10
PHYS 552 Deneysel Fizik II
Credits:
4
Deney düzeneklerinin ve veri toplama araçlarının tasarlanması ve inşası.(2+0+4) 4 ECTS 10
PHYS 553 Scientific Computation on The Unix Workstation
Credits:
4
Historical survey of workstations, Unix and Linux. Setting up a Linux.Workstation. Unix fundamentals. Graphics and Visualization. GPL’d scientific applications in Linux including the TeX/LaTeX system, the GNU compiler suite, linear algebra and matrix tools, statistical packages, symbolic programming tools. Use of program libraries. Techniques for power users. Supercomputer clusters, vector and parallel computing/using GPU. (3+0+2) 4 ECTS 10
PHYS 554 Sayısal ve Simgesel Hesaplama
Credits:
4
Tipik sayısal ve sembolik programlama sistemleri. Özel fonksiyonların değerlerini bulma, integral alma, kök bulma, lineer sistemlerin çözümü, özdeğer problemi, varyasyon ve sonlu eleman teknikleri, Monte Carlo yöntemleri gibi tekniklerin gerçek sorunlar çerçevesinde, örneğin lineer olmayan salınımlar, saçılma, Fourier ve spektral analiz, doğrusal olmayan veri analizi, Sturm-Liouville sistemlerinin özdeğer ve özfonksiyonları ve kısmi diferansiyel denklemlerin integrallenmesinde kullanımı. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 555 Kaotik Sistemlerde Sayısal Yöntemler
Credits:
4
Dinamik sistemlerin kararlı hal davranışı. Poincare haritaları, kararlılık ve Liapunov üstelleri, sınır kümeleri, kararlı ve kararsız manifoldlar, faz portreleri, çatallanma diyagramlarının oluşturulması. Fraktallar, boyutları ve bunların belirlenmesi, Kaplan-Yorke hipotezi, gömme teoremi, çekim noktası yeniden oluşturma yöntemleri. Zayıfça deterministik sistemler ve gürültü azaltma.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 556 Fiziksel Olayların Benzetimi
Credits:
4
Veri ve hata analizi, takribi yöntemler ve muhtemel tuzaklar ağırlıklı olmak üzere fizikte bilgisayar simülasyonunun rolü. Monte Carlo simülasyonları, moleküler dinamik ve malzemeler için birincil-ilkeler hesaplamaları.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 561 Çok-Cisim Kuramı I
Credits:
4
Yaratma ve yoketme işlemcileri, çok cisim problemlerinin Fock uzayı tasviri. Elektronlar ve fononlar, spin dalgaları, temel Green fonksiyonları, lineer tepki kuramı, parçacığımsı kavramı. Hartree-Fock yaklaşımı, toplu uyarılmalar, BCS kuramı, BEC’in Bogoliubov kuramı, Hubbard modeli.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 562 Çok-Cisim Kuramı II
Credits:
4
Çok cisim problemleri için Yol İntegral yaklaşımı. Tedirgeme kuramı ve Green fonksiyonlarının diyagramlarla analizi. Tedirgeme kuramının çeşitli problemlere uygulamaları. Sonlu sıcaklık Green fonksiyonları.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 571 X-Işın Astronomisi
Credits:
4
Çeşitli dalga boylarında X-ışını yayımı tesbitinde kullanılan araçların tasviri. Veri analizi yöntemleri. X-ışını yayımının üretim mekanizması. Galaktik ve ekstra galaktik X-ışını kaynakları ve sistemleri. X-ışın çiftleri. Arkaplan radyasyonu.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 572 Yüksek Enerji Astrofiziği
Credits:
4
X-ışını ve gama ışını kaynağı olarak kompakt nesneler: beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler, kataklismik değişen yıldızlar, novalar, düşük kütleli ve yüksek kütleli x-ışın çiftleri, çeşitli izole nötron yıldızları, düşük ve yüksek kütleli yıldız evrimi, radyasyon mekanizmaları. Süpernova kalıntıları: oluşumu, fiziksel süreçler ve evrimi, süpernova kalıntıları ve nötron yıldızları arasındaki bağlantı.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 579Lisansüstü Seminer
Credits:
0
Saminars offered by faculty, guest speakers, and/or graduate students designed to widen students’ perspectives on specific topics of interest and to expand their range of scientific research techniques and publication ethics.
PHYS 580-599PHYS 58A-59Z Fizikte Özel Konular
Credits:
4
Yüksek lisans düzeyinde diğer derslerin kapsamına girmeyen özel konuların çalışılması.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 601, 602 Graduate Seminar in Physics I,II
Credits:
3
Study of selected advanced topics under the supervision of one or more faculty members. Both written and oral presentations are required. (3+0+0) 3 ECTS 10
PHYS 611 Göreli Kuantum Mekaniği I
Credits:
4
Özel görelilik ve dörtlü vektörler. Klein-Gordon ve Dirac denklemleri ve çözümleri. Delik kuramı, etkileşimleri ve göreli tedirgeme kuramı.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 612 Göreli Kuantum Mekaniği II
Credits:
4
Simetri özellikleri. Ikincil kuantizasyon. Elektromanyetik alanın kuantum kuramı. Kuantum elektrodinamiğe giriş. Elektromanyetik ve zayıf etkileşimleri içeren uygulamalar.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 622 Group Theory for Physicists II
Credits:
4
Intensive study of those aspects of group theory which are of greatest importance in physical applications. Definitions and introductory concepts, representations, finite groups, continuous groups: lie groups and Lie algebras. Examples: SU (2), SL (2,C), SU (3). Lie algebras and root spaces, Cartan’s classifications, Dynkin diagrams, real forms, contractions and expansions. Graded Lie groups. Selected applications to high-energy, nuclear, solid-state, crystal, molecular and atomic physics.(3+0+2) 4 ECTS 10
PHYS 623 Grup Kuramı
Credits:
4
Grup kuramının temelleri. Sonlu gruplar ve üniter temsiller. Lineer tedirgeme kuramı ve spin sistemlerine yönelik uygulamalar. Lie grupları ve cebiri. So(3) temsilleri, açısal momentum ve Clebsch-Gordan katsayıları. İzdüşümsel temsiller ve spin. Yarı-basit Lie gruplarının sınıflandırılması. Parçacık fiziğinde uygulamalar. Poincare grubunun temsili.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 625 Genel Görelilik ve Gravitasyon I
Credits:
4
Özel Görelilik. Genel Göreliliğin temelleri. Einstein-Hilbert varyasyon ilkesi. Einstein alan denklemleri için Hamilton formalizmi. Çekimsel çöküş. Genelçekim dalgaları.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 626 Genel Görelilik ve Gravitasyon II
Credits:
4
Modern diferansiyel geometri, nedensel yapı. Göreli yıldızlar, karadelikler, tekillik ve tekillik teoremleri. Eğri uzaylar üzerinde alanlar, kuantum etkileri, Hawking radyasyonu. Kozmoloji.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 628 Mekaniğe Geometrik Yaklaşım
Credits:
4
Diferansiyel geometride temel kavramlar: manifoldlar, vektör alanları, tensör ve formlar, dış türev ve Lie türevi. Simplektik manifoldlar ve Hamilton mekaniği. Lie grupları ve manifoldlar üzerinde grup işlemleri. Simplektik manifoldlarda örnek olarak eş-eklenik yörüngeler. Momentum eşlemesi oluşturulması. Poisson manifoldlar. İntegrallenebilir sistemlere bazı uygulamalar.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 631 Atom ve Molekül Fiziği I
Credits:
4
Bir elektronlu ve çok elektronlu atomlar. Ortalama alan ve elektron korelasyonları. Periyodik Sistem. Bir manyetik alandaki atomlar. Bir elektrik alandaki Atomlar. Optik geçişlerin genel kanunları: Simetriler ve seçim kuralları. Spektroskopinin kuramı. Lazer.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 632 Atom ve Molekül Fiziği II
Credits:
4
Kimyasal bağ kuramı. Moleküler yapı. Elektrik ve manyetik alanlarda moleküller. Simetri ve simetri işlemleri. Elektronik, titreşim ve dönme spektrumları. Moleküler spektroskopi teknikleri. Nükleer Manyetik Rezonans. Makromoleküllerin özellikleri.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 641 İleri Katı Hal Fiziği I
Credits:
4
Metallerin Drude ve Sommerfeld kuramı, kristal örgüleri, yaklaşık serbest elektron modeli, metallerde bant yapısı hesaplanması için yöntemler, metallerde yarıklasik elektron dinamiğinin modeli ve metallerde iletkenlik, Fermi yüzeyinin ölçülmesi, yüzey etkileri, kohezyon enerjisi, statik örgü modelinin yetersizlikleri.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 642 İleri Katı Hal Fiziği II
Credits:
4
Harmonik kristal klasik kuramı, harmonik kristal kuantum kuramı, fonon dispersiyon ilişkilerini ölçme, kristallerde harmonik olmayan etkiler, metallerde fononlar. Yalıtkanların dielektrik özellikleri, yarı iletkenler, katıların manyetik özellikleri, süperiletkenlik.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 645 Kuantum Optiği I
Credits:
4
Planck'ın radyasyon yasası ve Einstein'ın A ve B katsayıları. Atom-radyasyon etkileşiminin kuantum mekaniği. Optik çalkantıların klasik kuramı ve eş fazlılık. Radyasyon alanın kuantumlanması. Tek modlu kuantum optiği. Çoklu mod ve sürekli mod kuantum optiği.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 646 Kuantum Optiği II
Credits:
4
Optiksel üretim, sönümlenme ve güçlendirme. Rezonans floresans ve ışık saçılması. Doğrusal olmayan kuantum optiği. Kuantum kriptografi. Kuantum hesaplama. Dolanık haller ve kuantum ışınlanma.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 648 Entegre ve Fiber Optiği
Credits:
4
Dielektrik ince filmlerde dalgaların yayılması. Silindirik dalga kılavuzları. Malzeme dispersiyonu nedeniyle bit sınırlama oranı. Çok modluluk. Basamak indisli ve dereceli indisli fiberler. Entegre optik teknikleriyle anahtarlama ve modülasyon.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 651 Nukleer Fizik I
Credits:
4
Çekirdek yapısının ileri seviyede deneysel ve kuramsal olarak incelenmesi. SU(N) simetrileri ve Standart Model. Hadronların kuark modeli. Baryon-baryon etkileşimi. Çekirdeklerde zayıf etkileşimler. Nükleer tepkimeler, göreli hızlarda ağır iyon çarpışmaları, optik model, mezon-çekirdek tepkimeleri. Ortalama alan modelleri. Kararlılıktan uzak çekirdekler, nükleer astrofizik, büyük patlamada ve yıldızlarda nükleosentez.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 652 Nukleer Fizik II
Credits:
4
Çekirdeklerle elektromanyetik etkileşimler, elektron-elektron saçılması, elektromanyetik tepki fonksiyonları, polarizasyon gözlenebilirlikleri. Nükleon momentum dağılımları, ölçekleme. Parite-bozumlu elektron saçılması. Çekirdekle zayıf yarı-leptonik etkileşimleri, yük-değiştiren özellikler, zayıf nötr akımlar, nötrino saçılması. Araştırma ufukları ve planlanan tesisler.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 653 Nükleer Fizikte İleri Konular
Credits:
4
Nükleer Renk Dinamiği, Kuantum Renk Dinamiğine (KRD) giriş, nükleonların yapısı, örgü KRD, hadronik madde ve göreli ağır iyon çarpışmalarının fazları, orta enerji fiziği, nükleer ve nükleon yapısı, orta ve yüksek enerji sondaları ile incelenmiş dinamikler (nötrinolar, fotonlar, elektronlar, nükleonlar, pionlar ve kaonlar). Zayıf ve güçlü etkileşimler üzerine çalışmalar.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 655, 656 High-Energy Nuclear Physics I, II
Credits:
4
Studies of nuclear structure using high-energy probes. Elastic and inelastic scattering of high energy electrons, nucleons, mesons, photo-disintegration. Isobars and nuclear structure. Distribution of charge, matter and magnetization in nuclei. Mesonic atoms. Presentations of topics of current interest.(3+0+2) 4 ECTS 10
PHYS 661 Parçacık Fiziği I
Credits:
4
Parçacık özelliklerinin ve etkileşimlerinin fenomenolojisi; Deneysel bulgular. Korunum yasaları. Hızlandırıcılar, parçacık detektörleri ve teknikleri. Güçlü etkileşimler, kuark modelinin öngörüleri. Kuantum Elektrodinamiği ve Feynman diyagramları.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 662 Parçacık Fiziği II
Credits:
4
Zayıf etkileşimler, V-A kuramı, paritenin korunmaması. Alan ayar kuramları. Elektro-zayıf etkileşimlerin Weinberg-Salam kuramı. Zayıf elektromanyetik ve güçlü etkileşimlerin standart modeli.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 665 Alan Kuramı I
Credits:
4
Klasik alan kuramı. Kanonik quantizasyon. Dirac alanı. Etkileşen alanlar, tedirgeme kuramı. S-matrisi ve LSZ formalizmi. Feynman grafikleri. Temel süreçler. Radyatif düzeltmeler. Regülarizasyon. Renormalizasyon.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 666Alan Kuramı II
Credits:
4
Fonksiyonel yöntemler, pertürbatif olmayan özellikler. Etkin eylem. Renormalizasyon grubu. Simetriler. Ward özdeşlikleri. Kısıtlı sistemler. Abelyen olmayan ayar kuramları. Kendiliğinden simetri kırılması.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 675 Faz Değişimleri ve Kritik Olaylar
Credits:
4
İstatistiksel mekanik ve alan kuramında kritik olayların çalışılmasına ilişkin fizik fikirleri ve güncel teknikler. Landau faz geçişleri kuramı, kritik indisler, ölçekleme ve evrensellik, renormalizasyon grubu, ikilik dönüşümleri, örgü ayar kuramı.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 676 Phase Transitions and Critical Phenomena II
Credits:
4
Physical ideas and current techniques used in the study of critical phenomena in statistical mechanics and field theory. Landau theory of phase transitions, critical indices, scaling and universality, renormalization group, duality transformations, lattice gauge theory.
PHYS 679 Graduate Seminar
Credits:
0
Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından sunulan seminerler ile fizikte seçilmiş konuların incelenmesi.(0+1+0) 0 AKTS 6
PHYS 679Graduate Seminar
Credits:
0
Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından sunulan seminerler ile fizikte seçilmiş konuların incelenmesi.
PHYS 681 Yönlendirilmiş Çalışmalar I
Credits:
4
Bir veya daha fazla öğretim üyesinin gözetiminde seçilen ileri konuların incelenmesi.(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 682 Yönlendirilmiş Çalışmalar II
Credits:
4
Bir veya daha fazla öğretim üyesinin gözetiminde seçilen ileri konuların incelenmesi. (4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 683-689, 691-698PHYS 68A-69Z Fizikte Özel Konular
Credits:
4
Doktora düzeyindeki diğer derslerde işlenmeyen özel konular(4+1+0) 4 AKTS 10
PHYS 690Yüksek Lisans Tezi
Credits:
0
Design and completion of a research project on a topic of student’s special interest under the supervision of a thesis advisor.
PHYS 699 Yönlendirilmiş Araştırmalar
Fizikte bir araştırma önerisinin hazırlanması ve sunulmasına yönelik doktora öğrencilerinin yönlendirilmesi.(2+0+4) 4 AKTS 10
PHYS 790 PhD Thesis in Physics
Credits:
0
Design and completion of a research project on a topic of student’s special interest under the supervision of a dissertation advisor.
PHYS 790 PhD Thesis in Physics
Credits:
0