Double Major

Çift Anadal

Fizik Bölümü kimya, moleküler biyoloji, matematik ve felsefe bölümleriyle işbirliği yaparak genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan lisans öğrencilerine çift anadal programları sunmaktadır; bu öğrencilerin giriş fizik derslerine ek olarak en az 8 dersi başarıyla tamamlayarak aynı anda Fizik lisans derecesi kazanmalarını sağlamak. Çift Anadal Program danışmanı Prof. Levent Kurnaz

Tanıtım kursları:

Öğrenciler şu sıralardan birini tamamlamalıdır:

- PHYS 101 / 102 / 201 / 202
- PHYS 121/201/202
- PHYS 101/130/201

Gerekli dersler:

- FİZ 221
- FİZ 302
- FİZ 311
- FİZ 401 / 402 veya PHYS 380 (EE için öğrenciler 401/402 zorunludur PHYS)

Seçmeli dersler:

Giriş derslerini ve PHYS 221 dersini aldıktan sonra, öğrenciler PHYS kodu ile 7 ortaokul / lise / yüksek lisans düzeyinde ders (3xx / 4xx / 5xx) almalıdır. Seçmeli derslerin listesi her dönem önce Çift Anadal Danışmanı tarafından ilan edilecektir.