Double Major

Çift Anadal

Fizik Bölümü kimya, moleküler biyoloji, matematik ve felsefe bölümleriyle işbirliği yaparak genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan lisans öğrencilerine çift anadal programları sunmaktadır; bu öğrencilerin giriş fizik derslerine ek olarak en az 8 dersi başarıyla tamamlayarak aynı anda Fizik lisans derecesi kazanmalarını sağlamak. Çift Anadal Program danışmanları Özhan Özatay ve Teoman Turgut.

Öğrenciler öncelikle şu sıralardan birini tamamlamalıdır:

- PHYS 101 / 102 / 201 / 202
- PHYS 121/201/202
- PHYS 101/130/201

Ardından gerekli dersler:

- PHYS 221
- PHYS 302
- PHYS 311
- PHYS 312 
- PHYS 325
- PHYS 401 / 402
- PHYS 411 / 412

- Danışmanın uygun göreceği bir adet PHYS 3XX veya PHYS 4XX seçmeli ders.