Double Major

 

Fizik bölümü kimya, moleküler biyoloji, matematik ve felsefe bölümleri ile, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan lisans öğrencilerine çift anadal programı sunmak üzere işbirliği içindedir. Bu öğrencilerin önceden belirlenmis bir ders listesini başarıyla tamamlayarak fizik lisans derecesine sahip olmalarını sağlar. Çift Anadal Programı danışmanları Özhan Özatay ve Teoman Turgut.

Temel dersler:

Öğrenciler şu ders kombinasyonlarından birini tamamlamak zorundadır:

– PHYS 101/102/201/202
– PHYS 121/201/202
– PHYS 101/130/201

Daha sonra alınması mecburi dersler:

– PHYS 221
– PHYS 302
– PHYS 311
– PHYS 401/402 veya PHYS 380 (EE için PHYS 401/402 zorunludur)

Seçmeli dersler:

Öğrenciler temel dersler ve PHYS 221 sonrasında en az 7 tane PHYS kodlu üçüncü/dördüncü sınıf veya yüksek lisans dersi almak zorundadırlar. Seçmeli derslerin hangileri olabileceği her dönem başında ÇAP danışmanı tarafından öğrencilere duyurulur.

ÇAP başvuru formları